Iniciativa

V rámci iniciativy SAI na podporu naší tuzemské hudební scény jsme oslovili předsedu představenstva Romana Strejčka a dozorčí radu OSA, abychom si upřesnili podmínky pro možnost hraní v hospůdkách nebo tam, kde se jedná o malé produkce bez vstupného.

Vyvrácení fám

Výsledkem je, že můžeme potvrdit jednoznačně i to, že fámy o placení za hraní písniček u ohýnků jsou opravdu jen fámy. To důležité pro muzicírování a hraní kdekoli, kde se sejdou muzikanti nebo amatéři platí jasná pravidla a jsme rádi, že v rámci naší iniciativy se podařilo je dotáhnout do jasného znění.

Pokud je to restaurace, kavárna nebo čajovna, kde se muzikanti rozhodnou si zazpívat a jedná se tedy o malou produkci bez vstupného, majitel takového zařízení nemá ohlašovací povinnost. Hraje se tak bez odměn pro majitele práv, tedy autory písniček, které v hospůdce zazní. Důležité je, že tyto akce nejsou propagovány dopředu na plakátech nebo internetu a v rádiích. A tak se otevírají dveře pro hraní a zpívání bez obavy, že to bude nelegální, nebo dokonce sankcionováno.

Neplést s malou produkcí bez vstupného s propagací

Trochu jinak je to u  podobných malý akce do 60 lidí bez vstupného, které jsou plakátovány a promovány v médiích. Takové akce podléhají povinnosti zaplatit autorům prostřednictvím OSA. Tento poplatek bude činit přibližně 200 Kč za pořádanou akci. Tato povinnost je na provozovateli, který tím, že zve návštěvníky na hudební produkci, to dělá z cílem ekonomického dopadu na jeho tržby při prodeji jídla a pití.

Pracovníci OSA, kteří kontrolují dodržování podmínek pro užívání hudby na veřejnosti, budou s těmito pravidly seznámeni, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům z neznalosti pravidel.

I tato upřesněná a dohodnutá  pravidla jsou pro mnohé pořadatele i muzikanty velmi vstřícná a nás těší, že se tím i díky SAI utnou bobtnající spekulace a naopak se bude moci hrát a zpívat dle pravidel, která jsou k hudbě a muzicírování vstřícná.