Na kus řeči s OSA – Malé produkce bez vstupného

Iniciativa V rámci iniciativy SAI na podporu naší tuzemské hudební scény jsme oslovili předsedu představenstva Romana Strejčka a dozorčí radu OSA, abychom si upřesnili podmínky pro možnost hraní v hospůdkách nebo tam, kde se jedná o malé produkce bez vstupného. Vyvrácení fám Výsledkem je, že můžeme potvrdit jednoznačně i to, […]

Rozumíte po 100 letech roli OSA?

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním je jedním ze šesti kolektivních správců autorských práv, kteří mají pověření z nejvyšších pater, Ministerstva kultury ČR, zastupovat skrze licenční smlouvy autory v souvislosti s jejich nárokem na odměny za svá autorská díla. OSA v letošním roce slaví 100 let své existence […]

Nominace Senior Prix 2019

Senior Prix je ocenění, které se předává výkonným umělcům nad 70 let za celoživotní práci a její součástí je i finanční příspěvek oceněnému.  Nominují je profesní organizace, které jsou členy Výkonné rady Intergramu a zároveň zakládajícími členy Nadace Život umělce. SAI nominuje na toto ocenění výkonné umělce z oblasti populární […]