SAI  vznikl před třiceti lety v roce 1989 jako opozice Svazu skladatelů a na základě potřeby autorů, interpretů a  textařů, mít svoji profesní organizaci, která bude hájit jejich zájmy a chránit tvůrce v době, kdy jsme neměli potřebnou podporu v zákonech a v organizacích. Hlavním cílem bylo společensky chránit práva na tvůrčí projev každého umělce jakéhokoliv žánru a ochrana a podpora jeho tvorby. Tento odkaz neseme i po třiceti letech činnosti.

U založení SAI tehdy stáli Michael Kocáb, Zdeněk Rytíř, Ladislav Kantor, Michal Horáček, Michal Prokop,  Luboš Andršt, Antonín Matzner,  Mikoláš Chadima, Petr Pečený, Pavel Váně, Václav Neckář, dále Petra Janů, a mnoho dalších muzikantů a skladatelů. Ve Smetanově síni Obecního domu se sešlo víc než tisíc muzikantů a prvním předsedou v historii SAI byl zvolen Michael Kocáb, který předal ještě tentýž rok místo předsedy Michalu  Prokopovi.

Během třiceti let prošel  SAI několika obdobími, která by se dala shrnout do jisté pracovní sinusoidy – čas vzniku, čas rozkvětu, čas stagnace, čas spánku, čas probuzení, hledání, nedůvěry, spolupráce ale také růstu. Poslední léta SAI tvoří, pracuje, lobuje, podporuje, vzdělává, komunikuje a pomáhá v oblasti hudebního práva a zároveň v praktických věcech, jako jsou hudební projekty, hudební pořady v rádiích, festivaly, soutěže, kulaté stoly, a spousta dalších aktivit.   Důležitým milníkem v činnosti SAI je i to, že se stal spoluzakladatelem společnosti Intergram. Stal se významným zástupcem profesionálních hudebníků, autorů a interpretů.


Data z historie SAI

  • 28.6.1989 – návrh stanov M. Prokop, Z, Rytíř, L. Kantor, M. Horáček
  • 7.12.1989 – zasedání přípravného výboru v Malostranské besedě
  • 28.2.1990 –  1. řádný sněm SAI ve Smetanově síni Obecního domu

Dnes víme, že muzikanti musí mít svoji organizaci, která je zastupuje a hájí jejich práva.

Spolupracujeme a vzděláváme

Jsme součástí velkého a významného společenství profesních organizací a spolupracujeme s mnoha institucemi jako významní zástupci hudební branže v oblasti populární hudby. Je to soustavná a systematická práce, jejímž cílem je zlepšovat podmínky pro tvorbu, chránit vytvořená díla a zlepšovat povědomí laické i odborné veřejnosti o hudebních právech a ochraně duševního vlastnictví.

To se týká koncertů, nahrávek, veřejného vystupování,  užívání hudby na veřejnosti, hromadných  smluv s televizemi  a rádii a týká se to tantiém, různých druhů odměn a také například doby ochrany autorského díla a jeho nahrávky.   

Je to složitá cesta. Proto jsme také sdruženi coby šestice profesních organizací ve Svazu výkonných umělců (SVU), proto jsme členy dalších svazů, máme své zástupce ve výboru Intergram a spolupracujeme s OSA, Ministerstvem kultury, účastníme se různých jednání na půdě Hospodářské komory nebo v poslanecké sněmovně,  spolupracujeme s několika rádii a dalšími médii.

A právě proto se nám společně daří odvracet nesmyslné nápady populistických politiků, jak okleštit naše nároky na odměny za užití díla a hudebních nahrávek při veřejném užívání ve prospěch uživatelů hudby z řad podnikatelů.

Někteří hudebníci setrvávají v názoru, že jsou nezávislí a žádnou organizaci nepotřebují, protože prý stačí „být populární, koncertovat a mít úspěch.“  Hudební a umělecké prostředí je ale jako zahrada. Čím lepší půda a podmínky, tím lepší a bohatší úroda. To platí v každém podnikání, práci a tedy i v hudbě.

Organizujeme a podporujeme

Právě v současné době je SAI na cestě, která muzikantům opravdu pomáhá a sklízí úspěchy.

Na festivalech, které jsme finančně podpořili, nebo na nich spolupracovali, se vystřídaly stovky muzikantů

V hitparádách a hudebních pořadech Česká 12, Folkparáda a Karavana, jejichž zrod jsme iniciovali a odstartovali, zaznělo na 400 nových českých písniček

Díky spolupráci SAI s Nadací život umělce, bylo oceněno 60 interpretů cenou Senior Prix.

Na TV Óčko jsme 4 roky podporovali pořad Hydepark, kde se představilo 200 kapel a interpretů.

V soutěži Šance Muzikus jsme společně ocenili desítky kapel, které dostaly možnost vystupovat na mnoha festivalových pódiích.

V dalších soutěžích SAI byla rozdána spousta ocenění a byly uspořádány desítky kulatých stolů a debat s hudebníky, pořadateli i politiky, kdy byl tématem český hudební průmysl a jeho dosah na zaměstnanost v mnoha oblastech kolem hudby.

Lobujeme

Letos se v parlamentu podařilo spolu s dalšími organizacemi zastavit útok na samu podstatu soukromého majetku v oblasti duševního vlastnictví. Vyhráli jsme další bitvu, ale víme, že to není konec. Čeká nás další obhajoba našich práv před politiky, zákonodárci i veřejností.

Tisková konference SAI

Věřím, že se nám bude i nadále dařit dobře hájit zájmy muzikantů a věřím, že SAI poroste jak co do významu, tak co do počtu aktivních členů, kteří budou svůj svaz podporovat.

Muzikantům přejeme, aby se jim dobře koncertovalo, aby měli v našich řadách dobrého zastánce a aby měli plné sály a miliony shlédnutí na YouTbe… a zkrátka aby se česká muzika líbila lidem a linula se z našich médií. To přeje muzikantům a tvůrcům celá současná rada  SAI.

Jiří Vondráček
předseda SAI