Jsme profesní organizace pro hudební autory a interprety. Pomáháme a radíme muzikantům, podporujeme i sami organizujeme řadu projektů. Vzděláváme odbornou i širokou veřejnost v otázce autorského práva. Připomínkujeme novely autorského zákona a aktivně lobujeme za hudbu.

Pozor, nejsme OSA (Ochranný svaz autorský), nejsme agentura ani vydavatelství. Nezastupujeme jednotlivé muzikanty, ani nevybíráme autorské odměny. Naší náplní je poradenství, podpora a když je třeba, tak politika.

SAI má právní formu spolku, jehož řídícím orgánem je devítičlenná rada. Členem svazu se může stát jednotlivec nebo instituce, pokud má zájem aktivně se zapojit do dění v hudebním průmyslu.

Vznik svazu se datuje do roku 1988. U jeho prvopočátků stáli například Michal Prokop nebo Michael Kocáb. V jeho řadách byli nebo jsou muzikanti, jako např. David Koller, Karel Černoch, Bára Basiková a další, nebo instituce jako Konzervatoř Jaroslava Ježka a jiné školy.