Jsme profesní organizace, která pomáhá hudebníkům na různých profesních úrovních. Hájíme zájmy českých autorů a interpretů.

SAI je organizací všech, kteří tvoří, skládají, koncertují nebo vydávají hudbu a pořádají koncerty nebo jiné hudební akce. Pomáháme zlepšit podmínky hudební tvorby a spolupracuje se všemi organizacemi, které na to mají vliv. Hájíme hudebníky a tvůrce z oblasti populární hudby.

Významnou náplní naší činnosti je ochrana českého hudebního prostředí, řešení problémů kolektivní správy, uzavírání kolektivních smluv s uživateli nebo s pořadateli, či s vydavateli. V této složité problematice se snažíme vzdělávat muzikanty a odbornou veřejnost, například formou seminářů, nebo provozováním informačního portálu Hrajučesky.cz.

Pozor, nejsme OSA (Ochranný svaz autorský), nejsme agentura ani vydavatelství. Nezastupujeme jednotlivé muzikanty, ani nevybíráme autorské odměny.

SAI má právní formu spolku, jehož řídícím orgánem je devítičlenná rada. Členem svazu se může stát jednotlivec nebo instituce, pokud má zájem aktivně se zapojit do dění v hudebním průmyslu.

Vznik svazu se datuje do roku 1988. U jeho prvopočátků stáli například Michal Prokop nebo Michael Kocáb. V jeho řadách byli nebo jsou muzikanti, jako např. David Koller, Karel Černoch, Bára Basiková a další, instituce jako Konzervatoř Jaroslava Ježka a jiné školy.