PF2024

Vážení přátelé, členové a příznivci SAI,  s blížícím se koncem roku bych rád krátce zrekapituloval, čemu se SAI věnoval v posledních dvanácti měsících a stručně…