Projekt Status výkonného umělce a autora v hudebním sektoru – sociální oblast

Projekt má za cíl pojmenovat aktuální stav postavení výkonných umělců a autorů z
hudebního sektoru (alternativní i klasická hudba) v kontextu sociálního zajištění a to jak
pro OSVČ, tak také pro zaměstnance.

Analýza vyplývající z projektu pojmenuje specifika hudebního sektoru, jeho dopady,
transakční náklady pro profesionalizaci v daném oboru a finanční zajištění umělců –
profesionálů v různých etapách kariéry (od studentských let až po důchod). Obsahem
analýzy budou také rizika povolání hudebníka, jejich prevence nebo případné řešení v
rovině individuální nebo celospolečenské (pandemie apod.). Cílem odborného textu budou
doporučená legislativní řešení, která budou vycházet ze zákonného rámce České
republiky, ale budou inspirovaná příklady ze zahraničí i z tuzemské situace v době
pandemie.

Na Projektu a jeho analytické části se budou podílet odborníci z hudebního sektoru, kteří
mají praktické zkušenosti z řešení sociálních situací a zároveň mají odbornou znalost
kontextu hudby a sociálního systému, případně se problematice věnují dlouhodobě. Jejich
výstupy pak budou koordinátorem projektu zpracovány a porovnány se zahraničními
příklady, budou pojmenovány disproporce a možnosti inspirace řešení sociálních situací a
následné zobecnění do legislativního zakotvení statusu umělce. Návrhy legislativního
znění budou konzultovány s právníky znalými dané oblasti a pracovníky v sociálních
službách.

Odborníci v dané oblasti s praktickými i teoretickými zkušenostmi:

  • V oblasti klasické hudby – Bc. Matěj Hollan, Václav Luks
  • V oblasti alternativní hudby – MgA. Jan Vávra, Jakub Nový
  • Člen správní rady Nadace Život umělce – Dušan Bitala
  • Zástupce vyjednávacího týmu v období pandemie – Mgr. Alexandr Smutný
  • Právní konzultant pro legislativní návrhy – JUDr. et Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M.

Projekt bude ukončen 31. 12. 2022