Muzikanti do škol

Projekt Muzikanti do škol vnáší nové impulsy do výuky hudební výchovy

Děti se bojí zpívat, v hodinách neberou do ruky hudební nástroje nebo se dokonce věnují jiným předmětům, které musí dohnat. I tak vypadá „hudebka“ na některých našich školách. To se snaží změnit nový projekt SAI Muzikanti do škol, který má ambici zapálit žáky pro hudební tvorbu a vnést tak do hodin hudební výchovy nový rozměr.

Projekt Muzikanti do škol vznikl z potřeby posunout výuku hudební výchovy a vrátit jí její původní smysl, kterým je aktivní přístup a vyjadřování se řečí hudby. Profesionální muzikanti navštěvují druhý stupeň vybraných základních škol, aby předali žákům i pedagogům znalosti v oblasti hudby a hudební produkce, přiblížili jim práci profesionálních výkonných umělců a nadchli je pro vlastní tvorbu. Projekt spadá do rámcového vzdělávacího programu hudební výchovy, ale zasahuje i do dalších předmětů. Jeho realizace je aktuálně naplánována v osmi školách v Česku, v období od září 2022 do června 2023.

Založte třídní kapelu, vyzývají lektoři

Tým složený ze dvou profesionálních hudebníků a novináře s pedagogickým vzděláním a praxí stráví v každé ze škol čtyři lekce v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Na začátku seznámí žáky se smyslem projektu a se základními hudebními principy a postupy, které pak děti využijí při tvorbě vlastního songu. Během dalších lekcí již děti zaujímají roli autorů, chopí se nástrojů a mikrofonů. Pod vedením lektorů vytvoří a nahrají hudební základ, napíšou vlastní text na téma, které si sami zvolí, a postupně vystaví celou skladbu. Lektoři motivují děti k tomu, aby vzájemně spolupracovaly, založily si kapelu, určily si jednotlivé funkce a ideálně se zamyslely i nad grafickou stránkou společného projektu.

Hotový song má být jen začátek

Výstupy, které jsou výsledkem práce ve třídě, tedy kompletní harmonie písně, text a hrubá aranž, posléze procházejí postprodukcí v profesionálním hudebním studiu. Třída pak dostává do rukou hotovou píseň ve formátu WAW nebo MP3. Lektoři motivují děti i k tomu, aby si založily třídní YT kanál, na který píseň umístí, aby ji mohly sdílet a dále s ní pracovat, například k ní natočit videoklip. Lektoři celý proces tvorby detailně zaznamenávají a záznamy sdílí na sociálních sítích. Součástí výsledného produktu je i video reportáž z každé školy.

ZŠ Roztoky
ZŠ Jaroměř

Pedagogové mají na co navazovat

Nedílnou součástí tvorby je spolupráce s pedagogy a jejich edukace. Cílem je plnohodnotně je zapojit a předat jim lektorské know-how tak, aby mohli i po skončení projektu navázat v dalších hodinách hudební výchovy. Projekt také přibližuje pedagogům současné hudební trendy a hudební vkus dětí a posiluje jejich spolupráci s hudebními profesionály. „Věříme, že se projekt může stát novým impulsem k zajímavějšímu pojetí hodin nejen hudební výchovy, ale vnese zajímavé prvky a náměty i do hodin českého jazyka nebo občanské výchovy. Kromě toho posiluje mezipředmětové vazby, protože otevírá téma budoucího profesního zaměření žáků, kterému se věnuje například předmět svět práce,“ uvádí vedoucí projektu a současně jeden z lektorů Ondřej Škoch.

Proces tvorby je neméně důležitý

„Hmatatelným“ výsledkem každého tvůrčího bloku je song, který je výsledkem práce celé třídy. Proces tvorby ale přináší mnohem víc. V první řadě lektoři boří předsudky ohledně hudebního nadání a povzbuzují děti, aby se zapojily, nehledě na svoje dovednosti a hudební zkušenosti. Svoje místo v projektu si může najít každý žák. Do tvorby jsou zapojeni všichni bez rozdílu; někdo se cítí komfortněji při samotné tvorbě, jiný zase v oblasti hudebního managementu, produkce, propagace nebo grafiky. Lektorský tým je koncipován tak, aby byl schopen dětem předat zkušenosti ze všech těchto oblastí. Důležitý je samotný proces tvoření, během kterého se děti učí vzájemně spolupracovat, společně se zamýšlí nad tématy písně, vyjadřují svoje pocity a pokouší se je vkládat je do slov.  “Je jasné, že každý se nerodí se stejnými vlohami. Někdo má pro hudbu větší nadání, někdo menší. Sám mám zkušenosti z fungování v několika kapelách, a tak vím, že je mnoho oblastí, které jsou pro výkon muzikantského řemesla stejně důležité. Jsem přesvědčen, že v rámci projektu Muzikanti do škol ukážeme dětem i cestu ke spolupráci a vzájemnému respektu. I v dalších oblastech života děti jistě ocení schopnost vydat ze sebe to nejlepší a věnovat to ku prospěchu společného díla,”  řekl lektor projektu Milan Jahodář.   

Lektorský tým MZDŠ

Ondřej Škoch: Profesionální hudebník, autor hudby a hudební producent. Vystudoval obory kytara a skladba na KJJ. Je autorem metodiky projektu MZDŠ; v jeho studiu Creative Gap vznikají finální verze písní, které děti složí během lekcí. Sedmnáct let zaujímal post baskytaristy v kapele Chinaski, je držitelem řady hudebních ocenění (Zlatý slavík, Ceny Anděl, Hudební ceny Óčka). V současné době je kapelníkem kapely Napořád.

Milan Jahodář: Autor hudby a písňových textů, který hraje na několik hudebních nástrojů, zpívá a ovládá základy hudební teorie. Hudbu studoval na kutnohorské ZUŠ – klarinet, saxofon. Jeho písně zaznamenaly úspěchy na festivalech Trampská porta a dalších přehlídkách folkových kapel. V projektu Muzikanti do škol provází žáky procesem vzniku písňového textu od nápadu až po smysluplnou prezentaci. Zároveň asistuje Ondřeji Škochovi v hudební oblasti při rytmizaci a stavbě písničky.

Petr Novotný: Působil jako pedagog v Plzni, od roku 1999 pracuje jako redaktor, editor, šéfredaktor a vydavatel. Má na svém kontě desítky přeložených knih a tisíce článků. Jeho cílem je ukázat studentům, jak brát při tvorbě hudebního textu ohled na zákonitosti českého jazyka a zároveň využít jeho pestrost. V projektu se snaží být k ruce Milanu Jahodářovi a Ondřeji Škochovi při psaní hudebního textu.

Projekt finančně podpořily tyto instituce

  • Ministerstvo kultury ČR
  • Evropská unie – Next Generation EU
  • Národní plán obnovy
  • Svaz autorů a interpretů z.s.

Partner projektu

  • Music City