Rada SAI

Rada SAI je výkonnou složkou svazu a je volena členy svazu na dvouleté období na řádném Sněmu SAI. Ten  je vrcholným orgánem svazu a koná se dle stanov každým rokem. Do rady SAI je voleno 9 členů a dva členové kontrolní komise, která dohlíží na činnost rady a užití finančních prostředků.  

Rada SAI si volí následně po sněmu svého předsedu a dva místopředsedy. Schází se jednou měsíčně vyjma prázdnin a realizuje plán činnosti schválený sněmem.

Informuje členskou základnu, ale i nezávislé hudebníky o své činnosti, cílech a realizaci úkolů na svém webu.

Každý člen SAI má právo se zapojit do činnosti rady, má právo být volen do rady svazu a má právo být informován o její činnosti.

Členové rady

Jakub Nový
Předseda
Odborník na autorské právo, produkční a manažer, mentoring a poradenství, komunikace s institucemi.
Jiří Vondráček
Místopředseda
Hudebník, skladatel, producent hudebních a televizních projektů.
Daniel Andel
člen
Hudebník, majitel nakladatelství Muzikus. Festivalové scény. Šance Muzikus.
Luboš Jeřábek
člen
Písničkář, zvukař a performer, festivalové scény, produkce.
Ondra Škoch
člen
Dušan Bitala
člen
DUŠAN je tu JAKODOMA je český písničkář, kytarista, kreativní a zvídavý člověk a Youtuber.
Aleš Petržela
člen
Slávek Maděra
člen
Hudebník, skladatel a textař, manažer a člen skupiny VilMa, producent hudebních projektů Open Mic PSM a Bohemian Guitar Fingers, produkční divadelní tour Strašidlo Cantervilské
Martin Kalenda
člen
Hudebník, skladatel, produkční, projektový a technický manažer

Kontrolní komise

Cyril Jeníček
předseda kontrolní komise
JUDr. Vít Fiala
člen kontrolní komise
Mikoláš Chadima
člen kontrolní komise

Minulí členové rady

Členové rady SAI  od jeho založení v r. 1989:
Ondřej Škoch, Štěpánka Cimlová, Tomáš Harant, Gabriela Pánková, Stanislav Barek, Tomáš Berka, Ludmila Hoppová, Mikoláš Chadima, Jiří Hopp, Vráťa Vyskočil, Jakub Zahradník, Luboš Malý, Luboš Andršt, Jana Koubková, Michael Kocáb, Michal Prokop, Antonín Matzner, Pavel Váně, Martin Němec, Vladimír Poštulka, Pavel Vrba, Zdenek Merta, Aleš Opekar, Zdeněk Kluka, Jan Simon, František Maxián, František Javůrek.