Rada SAI je výkonnou složkou svazu a je volena členy svazu na dvouleté období na řádném Sněmu SAI. Ten  je vrcholným orgánem svazu a koná se dle stanov každým rokem. Do rady SAI je voleno 9 členů a dva členové kontrolní komise, která dohlíží na činnost rady a užití finančních prostředků.  

Rada SAI si volí následně po sněmu svého předsedu a dva místopředsedy. Schází se jednou měsíčně vyjma prázdnin a realizuje plán činnosti schválený sněmem.

Informuje členskou základnu, ale i nezávislé hudebníky o své činnosti, cílech a realizaci úkolů na svém webu.

Každý člen SAI má právo se zapojit do činnosti rady, má právo být volen do rady svazu a má právo být informován o její činnosti.

Členové rady

Jakub Nový
Předseda

Odborník na autorské právo, produkční a manažer

  • Mentoring a poradenství
  • Komunikace s institucemi
Jiří Vondráček
Místopředseda

Hudebník, skladatel, producent hudebních a televizních projektů

  • Strategické řízení SAI
  • Spolupráce s institucemi
  • Komunikace s politiky
Daniel Andel
člen

Hudebník, majitel nakladatelství Muzikus

  • Festivalové scény
  • Šance Muzikus
Luboš Jeřábek
člen

Písničkář, zvukař a performer

  • Festivalové scény
  • Produkce
Anna Nováková
člen

PR a propagace, vedení projektů kulturních organizací

  • PR a propagace SAI
Dušan Bitala
člen

DUŠAN je tu JAKODOMA je český písničkář, kytarista, kreativní a zvídavý člověk a Youtuber.

Anna Mašátová
člen
Publicistka, manažerka, ředitelka hudební konference Nouvelle Prague
Head of Communications festival Rock for People
Členka Grantové komise MKČR
Členka dramaturgické rady SoundCzech
Slávek Maděra
člen
Hudebník, skladatel a textař, manažer a člen skupiny VilMa
producent hudebních projektů Open Mic PSM a Bohemian Guitar Fingers
produkční divadelní tour Strašidlo Cantervilské
www.slavekmadera.cz
Martin Kalenda
člen
Hudebník, skladatel, produkční, projektový a technický manažer

Kontrolní komise

Cyril Jeníček
předseda kontrolní komise
JUDr. Vít Fiala
hudebník

Minulí členové rady

Členové rady SAI  od jeho založení v r. 1989:

Ondřej Škoch, Štěpánka Cimlová, Tomáš Harant, Gabriela Pánková, Stanislav Barek, Tomáš Berka, Ludmila Hoppová, Mikoláš Chadima, Jiří Hopp, Vráťa Vyskočil, Jakub Zahradník, Luboš Malý, Luboš Andršt, Jana Koubková, Michael Kocáb, Michal Prokop, Antonín Matzner, Pavel Váně, Martin Němec, Vladimír Poštulka, Pavel Vrba, Zdenek Merta, Aleš Opekar, Zdeněk Kluka, Jan Simon, František Maxián, František Javůrek.