Hájíme zájmy muzikantů

Dlouhodobě spolupracujeme s celou řadou státních i nestátních organizací a institucí, kterým podáváme podněty k podpoře tuzemské hudební scény. Sami vyvíjíme iniciativu v oblastech, které jsou pro muzikanty důležité. Vybrané projekty zaštiťujeme finančně.

Hlavní náplní naší činnosti (viz níže) je přímé, osobní působení a jednání členů rady SAI se zástupci institucí, které ovlivňují české hudební prostředí. Druhou částí činnosti je finanční podpora konkrétních projektů.

Zastupujeme zájmy muzikantů

Toto jsou příklady naší přímé činnosti, kterou reprezentujeme zájmy českých výkonných umělců, hudebních skladatelů, textařů a dalších tvůrců:

Intergram a kolektivní správa

Zde zastupujeme významně a aktivně interprety a kapely z oblasti populární hudby. Jakožto spoluzakladatelé této instituce spoluvytváříme pravidla pro činnost kolektivní správy.

Kolektivní smlouvy

Zastupujeme muzikanty a tvůrce při podpisování smluv s vysílateli, kde jde o reprízné a odměny za opakované výkony v ČRO a ČT.

Politický lobbing

Zastupujeme hudebníky na půdě Ministerstva Kultury a v parlamentu při tvorbě a novelách autorského zákona, který určuje pravidla pro hudební činnost českých tvůrců.

Na Ministerstvu kultury zastupujeme muzikanty při změnách týkajících se ochrany tvorby a jsme partnery při podávání návrhů na ocenění v oblasti kultury.