Staňte se členem SAI

Být členem SAI znamená podporovat svoji profesní organizaci, která vás zastupuje v různých institucích a všude tam, kde končí možnosti jednotlivce.

SAI pro každého autora, interpreta i hudební instituci

Členové SAI vytváří důležitou profesionální skupinu hudebníků, jejichž hlas, potřeby a požadavky jsou zastupovány vůči třetím stranám – vládním i nevládním institucím, kolektivním správcům a případně dalším soukromým či neziskovým subjektům. Členstvím v SAI významně pomáháte s podporou vlastního profesního prostředí v oblasti populární hudby.

SAI svým členům

Členové profesní organizace SAI:

 • Mají nárok na bezplatné právní poradenství v oblasti autorského práva
 • Jsou pravidelně informováni o zásadních změnách a záměrech nejen v souvislosti s kolektivní správou a autorským právem
 • Mohou na volebním sněmu kandidovat do Rady SAI a podílet se tak na strategickém směřování organizace
 • Mohou využít poradenství při zpracování grantových žádostí
 • Účastnit se kulatých stolů, kde řešíme širší problematiku naší tuzemské tvorby, ochrany autorského díla a výkonů na veřejnosti a pravidel v hudební sféře
 • Pro členy SAI zajišťujeme potřebná doporučení na podporu jejich projektů (např. Nadace Život Umělce) a navrhujeme umělce na různá významná ocenění (Senior Prix, cena Ministerstva Kultury)
 • Mohou žádat o finanční pomoc pro rodiny muzikantů v životní tísni
 • Získávají slevy u některých našich partnerů

Členský poplatek

Členem SAI se stává zájemce po zaplacení minmálního členského příspěvku 200 Kč (je možno více). Řádné členství je platné vždy do 31. 12. daného roku (viz stanovy).

Chci se stát členem SAI

Pokud se rozhodnete stát se členem SAI a svým členstvím aktivně i pasivně podporovat činnost svazu, vyplňte následující formulář a uhraďte členský příspěvek některým z níže navržených způsobů:

  Jsem:

  Po zaplacení členského příspěvku obdržíte emailem elektronickou mobilní legitimaci SAI. Příspěvek můžete též uhradit na č.ú. SAI – 182559859/0300, (var. symbol – Vaše rodné číslo, datum narození, nebo stávající registrační číslo Vašeho členského průkazu). Pokud něco nefunguje, pište na sai@sai.cz, nebo volejte tajemnici SAI Marii Bartulíkovou tel: +420 736 419 287. K úhradě členského příspěvku v dalších letech budete vyzváni emailem.