Být členem SAI znamená podporovat svoji profesní organizaci, která vás zastupuje v různých institucích a všude tam, kde končí možnosti jednotlivce.

SAI pro každého autora, interpreta i hudební instituci

Členové SAI vytváří důležitou profesionální skupinu hudebníků, jejichž hlas, potřeby a požadavky jsou zastupovány vůči třetím stranám – vládním i nevládním institucím, kolektivním správcům a případně dalším soukromým či neziskovým subjektům. Členstvím v SAI významně pomáháte s podporou vlastního profesního prostředí v oblasti populární hudby. 

SAI svým členům

Členové profesní organizace SAI:

  • Mají nárok na bezplatné právní poradenství v oblasti autorského práva
  • Jsou pravidelně informováni o zásadních změnách a záměrech nejen v souvislosti s kolektivní správou a autorským právem
  • Mohou na volebním sněmu kandidovat do Rady SAI a podílet se tak na strategickém směřování organizace
  • Mohou využít poradenství při zpracování grantových žádostí 
  • Účastnit se kulatých stolů, kde řešíme širší problematiku naší tuzemské tvorby, ochrany autorského díla a výkonů na veřejnosti a pravidel v hudební sféře
  • Pro členy SAI zajišťujeme potřebná doporučení na podporu jejich projektů (např. Nadace Život Umělce) a navrhujeme umělce na různá významná ocenění (Senior Prix, cena Ministerstva Kultury)
  • Mohou žádat o finanční pomoc pro rodiny muzikantů v životní tísni,
  • Získávají slevy u některých našich partnerů

AKTUÁLNĚ PRO ČLENY SAI

Ti, kteří se dostali do finanční tísně v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 a přijatými bezpečnostními opatřeními vlády, mohou žádat o finanční podporu na Nadaci Život umělce.

SAI k těmto žádostem dodá doporučení Správní radě nadace.

Členský poplatek

Členem SAI se stává zájemce po zaplacení členského příspěvku v hodnotě 200 Kč/rok. Členství je platné vždy do 31. 12. daného roku.

 Aktuálně   Vzhledem k současné situaci se rada SAI rozhodla nepodmiňovat členství v SAI v roce 2020 členským příspěvkem. Zaplacení členského příspěvku pro rok 2020 je dobrovolné. Pokud se rozhodnete činnost SAI podpořit, využijte prosím číslo účtu SAI viz níže. 

Chci se stát členem SAI

Pokud se rozhodnete stát se členy SAI a svým členstvím podporovat činnost svazu, vyplňte následující formulář, nebo napište na e-mail sai@sai.cz.

Po přihlášení a zaplacení případného dobrovolného členského příspěvku v roce 2020 na č.ú. SAI – 182559859/0300, (var. symbol – Vaše rodné číslo, datum narození, nebo stávající registrační číslo Vašeho členského průkazu) obdržíte elektronickou mobilní legitimaci SAI. Kontaktovat Vás bude Marie Bartulíková (tajemnice SAI tel: +420 736 419 287).