ČOH zve na workshop na téma „Právo v hudebním průmyslu“

Pro členy a příznivce České obce hudební jsme připravili workshop
na téma autorského práva.

Kdy?

28. března 9:30 – 18

Kde?

Prostor39, Řehořova 33/39, Praha 3

HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1, Orchestrální sál

Dopoledne přivítáme v Prostor39 na Žižkově Romana Strejčka z OSA a Adama Dvořáka, který představí fungování Intergram.

Odpoledne na Hudební fakultě AMU nám advokát Marek Martinka přiblíží kauzy, se kterými se setkal nebo je řešil, a jaké to mělo praktické dopady pro autory nebo výkonné umělce v oblasti hudby. Leoš Bednář přiblíží činnost IFPI, její směřování a úlohu v hudebním sektoru. Čemu se IFPI věnuje, jak fungují majors v České republice a co nabízí umělcům a autorům. Tomáš Herold promluví o tom, jak se kolektivní správce DILIA dotýká hudebního sektoru (hudebně-dramatická díla). Kde funguje OSA a kde se její činnost prolíná s DILIA. Na závěr Radim Kolek z nakladatelství Českého rozhlasu promluví o problematice hudebně-nakladatelské a popíše schéma vztahu nakladatel – vydavatel – kolektivní správa.

Prostor39

9:30 registrace
10:00 Roman Strejček, OSA
11:00 Adam Dvořák, Intergram

HAMU, Orchestrální sál

13:30 registrace
14:00 Marek Martinka, Maaars advokáti
15:00 Leoš Bednář, IFPI
16:00 Tomáš Herold LL.B.
17:00 Radim Kolek, Radioservis

V případě Vašeho zájmu o účast na workshopech, prosíme, vyplňte formulář. Přivítáme Vaše otázky k probíraným tématům – neváhejte nám je poslat, předáme je přednášejícím.