Culture Moves Europe – výzva na individuální mobilitu umělců a kulturních profesionálů.

Uzávěrka: 31. 05. 2023

Výzva na individuální mobilitu zveřejněná v rámci programu Culture Moves Europe poskytuje finanční podporu na cestovní náklady (doprava, ubytování atd.) umělce nebo kulturního pracovníka, který má bydliště v jedné ze zemí programu Kreativní Evropa a jede do jiné země programu Kreativní Evropa, aby zde realizoval projekt s mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem). Mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem) je spolupracující organizace, která souhlasí s tím, že bude hostit jednotlivce nebo více umělců, provede jej/je svým pracovním prostředím a realizuje s ním/nimi projekt.

Výzva je určena

  • individuálním umělcům a kulturním pracovníkům nebo skupinám (2 – 5 členů),plnoletým žadatelům,
  • všem žadatelům nezávisle na vzdělání a zkušenostech,
  • žadatelům ze všech kulturních a kreativních odvětví zahrnutých do části Kultura programu Kreativní Evropa (architektura, kulturní dědictví, design a módní návrhářství,literární překlad, hudba, scénická umění a výtvarné umění),
  • žadatelům, kteří mají pobyt v jedné ze zemí Kreativní Evropy,
  • žadatelům z Ukrajiny, kteří mohou jako jediní žádat také o virtuální mobilitu.
  • Speciální pozornost bude věnována začínajícím umělcům a kulturním profesionálům.

    Více na: https://www.kreativnievropa.cz/detail-vyzvy/