Jednání o opatřeních kulturních akcí

Poslední týden se ČOH a asociace v ní sdružené aktivně účastní jednání o opatřeních, která budou doprovázet kulturní akce v letošním roce. I přes účast a podporu ministerstev kultury, financí, průmyslu a obchodu, není ministerstvo zdravotnictví schopné dodat jasný plán, který by byl pro většinu pořadatelů splnitelný po ekonomické stránce. Zástupci ČOH, ITI, Národního divadla, Pavel Šporcl (díky jehož mediálnímu tlaku se jednání rozhýbala), kteří se zúčastnili pátečního jednání na MZdr navrhovali opatření, která by byla z pohledu většiny pořadatelů přijatelná. Poukazovali jsme také na příklady ze zahraničí. Na nic z toho MZdr neslyšelo a aktuálně navrhuje podmínky přísnější než v minulém roce. V případě, kdy MZdr nenastaví smysluplná pravidla, bude třeba, aby MF kompenzovalo škody v kulturním sektoru ze státního rozpočtu. V příloze je tabulka, kterou zpracoval s připomínkami ostatních Marek Vohralík (FESTAS) a kterou předkládáme při jednáních spolu s příklady ze zahraničí.

Na dnešním jednání potvrdil ministr kultury podporu a tlak na MZdr, zítra opět proběhne schůzka na MZdr. V pondělí by pak vláda měla jednat o období do konce srpna.

MF počítá s vypsáním kompenzačního bonusu pro OSVČ v kultuře pro květen. Jednáme o vypsání programu Covid Kultura IV na letní období.

Nyní je možné žádat o Covid Kultura 3.3