Nadace Život umělce již 30 let pomáhá umělcům v těžké životní situaci i začínajícím talentům

Píše se 27. května roku 1992, když se schází představitelé profesních organizací výkonných umělců, aby podepsali statut nadace, která bude pečovat o umělce seniory, mladé talenty i rozvoj kulturní scény. Jedná se o zástupce Asociace hudebních umělců a vědců, Unie orchestrálních hudebníků ČR, Unie sborových zpěváků, Herecké asociace, Svazu autorů a interpretů a Uměleckého sdružení ARTES.

S jakým posláním byla Nadace Život umělce zakládána? “Všestranně podporovat výkonné umělce z oblasti hudební, taneční, dramatické a artistické, zkrátka ze všech oblastí, které jsou zastoupeny zřizujícími profesními organizacemi, a zejména přispívat k realizaci uměleckých projektů a k vytváření sociálních jistot výkonných umělců,” odpověděla na tuto otázku Zuzana Navarová, která byla jednou ze zakladatelek nadace a stála v čele správní rady.

Tímto posláním se Nadace Život umělce řídí dodnes. Aktivně podporuje mladé výkonné umělce, zajímavé kulturní projekty, výkonné umělce v těžké životní situaci a také spravuje a pečuje o pietní místa a hroby některých umělců. Od roku 1993 uděluje cenu Senior Prix, která je poděkováním za celoživotní uměleckou činnost hercům, tanečníkům, operním, populárním i sborovým zpěvákům, orchestrálním i sólovým umělcům.

“Ceny jsou naprosto výjimečné v tom, že oceňují umělce napříč celým spektrem oborů. Žádné jiné podobné ocenění v Česku neexistuje,” přibližuje Senior Prix Oldřich Smola, předseda správní rady. Kromě toho nadace každoročně uděluje další dvě ocenění, která se zaměřují na začínající umělce. Prvním je Cena Zuzany Navarové, která se uděluje na Pražské konzervatoři na hudebně-dramatickém oboru. Cena Jiřího Adamíry pak míří na DAMU.

“V devadesátých letech se práv výkonných umělců ujali lidé, kterým bylo 30 až 40 let. Byli to, jak já říkám, dobrovolní dárci krve, protože ta práce na začátku byla velmi složitá. Všichni se museli živit. Zpívali a hráli, ať už to byla Zuzana Navarová, Karel Zich, Jan Teplý a další,” vzpomíná na počátky nadace Jiří Novotný, její první ředitel. “Podstatné je, že měli chuť udělat něco pro lidi,” dodává.

Do čtvrté dekády vstupuje Nadace Život umělce v čele s novou výkonnou ředitelkou Svatavou Barančicovou. “Nadace je ctihodnou a dlouhodobě fungující institucí, která má mezi umělci velmi dobrý zvuk. Naším úkolem je ale dívat se i do budoucna. Máme velké plány, jak činnost nadace přizpůsobit potřebám umělců ve 21. století,“ říká. „Na Facebooku a Instagramu nadace lze sledovat spoustu uměleckých projektů, které nyní běží na různých místech České republiky a které jsme podpořili. Je to žánrově pestrá a inspirativní podívaná.“

Nadace oslaví své jubileum koncertem na zámku Sychrov, který proběhne v rámci Dvořákova festivalu 4. června od 18 hodin. Na recitálu s díly Dvořáka a Suka vystoupí Milan Al-Ashaad, jeden z nejnadějnějších mladých houslistů, s klavíristou Zdeňkem Klaudou.