SAI v lednu a únoru roku 2019

Do nového roku jsme skočili po hlavě, první dva měsíce byly nabité.

Autorský zákon

Novela autorského zákona dopadla ve prospěch autorů a interpretů. Spolu s Hereckou asociací jsme iniciovali a poslanecké sněmovně předložili petici, kterou podepsalo na 1.600 osob, informovali jsme média, zúčastnili jsme se a vyvolali jsme řadu setkání přímo v poslanecké sněmovně, na kterých jsme se snažili zdůvodnit a přiblížit negativní dopady případného přijetí návrhu.

Umělci vystupují proti návrhu novely AZ

Umělci nesouhlasí s pozměňovacím návrhem novely autorského zákona z pera senátora Ivo Valenty, který bude projednávám a hlasován již zítra na půdě Poslanecké sněmovny ČR. Spojují své síly a dávají svůj nesouhlas jasně najevo!

Zveřejnil(a) Ochranný svaz autorský – OSA dne Pondělí 21. ledna 2019

Nový ředitel Intergramu

Intergram, kde jsme jedním ze zakládajících členů, představil svého nového ředitele. Setkali jsme se osobně s panem Ludvíkem Bohmanem a budeme s ním dále sdílet zájmy autorů a interpretů, které zastupujeme.

Finanční podpora

Schválili jsme finanční podporu hned několika neziskovým projektům, které dle nás mají své opodstatnění a význam pro vývoj hudebního prostředí, mezi nimi např. Ceny české hudební kritiky Apollo 2018, vzdělávací program Muzikanti do škol nebo série otevřených hudebních večerů pro písničkáře Open Mic

Mezinárodní i domácí spolupráce

Pokračujeme ve snaze stát se členy FIM – Mezinárodní federace muzikantů, což nám přinese možnost pravidelného kontaktu s podobnými organizacemi z celé Evropy a přímou cestu ke sdílení cenných zkušeností.

Otevřeli jsme další možnosti spolupráce se Sound Czech, IDU nebo Českou hudební radou.