Dotazník: Vztahy umělců a labelů

Nedávno byla na úrovni EU zavedena nová právní úprava, která hudebníkům přiznává nová důležitá práva. Cílem tohoto anonymního průzkumu je zjistit, zda jste s touto novou úpravou seznámeni, zda Vám tato nově přiznaná práva něco přinesla a zda Vám vyhovují.

Pro hudebníky nebylo nikdy těžší se hudbou živit. Proto byla zavedena (na úrovni EU a posléze do právního řádu ČR) nová pravidla, která mají hudebníkům pomoci. Potřebujeme vědět, zda nějak se zlepšilo Vaše postavení. Pokud jste si žádných pozitivních změn nevšimli, je i taková informace důležitá, abychom mohli vyvinout tlak na zákonodárce a přinutit je konat a přijmout takové změny, které skutečně pomohou a které si hudebníci zaslouží.

Kromě pomoci sobě a ostatním získáte vyplněním tohoto dotazníku právo k účasti na bezplatném online semináři, kde vám odborníci z oboru podrobně vysvětlí, na co máte nárok a navrhnou vám, jak toho využít ve svůj prospěch.

Vyplňte prosím tento dotazník. Je anonymní a jeho vyplnění trvá maximálně pět minut.

Děkujeme za spolupráci!