Nadační sociální příspěvky

I úspěšní umělci se mohou nezaviněně dostat do existenčních potíží, vzpomeňme dva roky “vypnuté kultury“ během covidu. NADACE ŽIVOT UMĚLCE myslí i na umělce seniory, nemocné či sociálně izolované. O finanční pomoc mohou žádat také samoživitelky a samoživitelé. Žádost je potřeba doložit souhlasem příslušné profesní organizace (pokud jste členové SAI – Svaz autorů a interpretů, požádejte nás přes mail sai@sai.cz), která je se situací žadatele obeznámena. Žádost mohou v případě těžkého zdravotního stavu za umělce podat i jeho příbuzní, kolegové nebo jeho příslušná profesní organizace, která žádost potvrzuje. Podávat žádosti lze celoročně, elektronicky, poštou i osobně na adrese nadace https://www.nadace-zivot-umelce.cz/zadosti-a-granty .