Ohlédnutí za uplynulým rokem

Rok 2018 byl pro Svaz autorů a interpretů (SAI) plným novinek a změn na všech možných úrovních – jak v oblasti praktické, v politice i v samotné Radě SAI.

Podpora a vzdělávání

Díky spolupráci s Country rádiem se podařilo dostat do éteru nový pořad Karavana, v kterém dostává příležitost nová tvorba umělců napříč generacemi. Karavana se tak zařadila mezi pořady Česká dvanáctka a Folkparáda, které se vysílají i díky SAI na vlnách Českého rozhlasu.

Kromě mediální podpory tuzemské tvorby SAI pokračoval i v seminářích v oblasti autorského práva, na kterých předával praktické zkušenosti hudebníkům i autorům. Letos jsme se poprvé zúčastnili akce Festiwall, kde byl o semináře z oblastí marketingu a kolektivní správy velký zájem. Tyto workshopy jsou doplněné informačním webem hrajucesky.cz, který zaznamenal v končícím roce také řadu změn.

Příležitosti pro kapely

SAI a Muzikus stage

V oblasti živého hraní se díky SAI a soutěži Šance Muzikus podívalo 10 mladých kapel na velké festivaly jako jsou Rock for People, Sázavafest, Přeštěnice a další. Dohromady jsme kapelám rozdali 50 hracích časů.

Úspěšně také pokračovala Kytarová soutěž SAI, kterou pořádáme ve spolupráci s festivalem Kytara napříč žánry. Zde se setkali hráči na akustickou kytaru, kteří předvedli své umění ve všech žánrech, kromě klasické hudby. Šance Muzikus i Kytarová soutěž SAI budou pokračovat i v roce 2019, můžeme se tedy těšit na další talenty.

Mezinárodní přesah

Návštěva Evropského parlamentu

Díky členství v ALAI (Mezinárodní sdružení literární a umělecké) se zástupci SAI mohli zúčastnit návštěvy Evropského parlamentu, kde se dozvěděli podrobnosti o směrnici v oblasti autorského práva. Právě proto SAI mohl věcně připomínkovat na MK ČR implementaci této směrnice. SAI dále vyvíjí aktivitu v užší spolupráci s dalšími profesními organizacemi jako jsou Soundczech, FESTAS nebo IMMF-CZ (Česká pobočka mezinárodního manažerského fóra). Tuto spolupráci budeme i v příštím roce rozvíjet.

Nové složení rady

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že rok 2018 byl pro SAI rokem volebním, a tak se po zářijovém sněmu na dva roky obměnila část Rady SAI. Novými členy se stali Tomáš Harrant, Dušan Bitala, Anna Nováková a Ondřej Škoch. Doplnili tak stávající členy Jiřího Vondráčka, který byl opět zvolen předsedou, Štěpánku Cimlovou, Daniela Andela, Luboše Jeřábka a Jakuba Nového. Více viz Rada SAI.

Pokračujeme…

V roce 2019 bude SAI pokračovat v aktivitách, které budou dále rozvíjet prostředí hudebního průmyslu – plánujeme semináře v Praze i Brně, jako výhra pro kapely v Šanci Muzikus přibude další festival – Okolo Třeboně – a zahálet nebudeme ani v podpoře hudebního prostředí v oblasti politiky. Je před námi řada témat pro hudebníky profesionály i amatéry a věříme, že právě pro ně bude SAI v roce 2019 užitečný partner.