Petice proti senátnímu návrhu na novelizaci Autorského zákona

Na návrh senátora Valenty byla senátem ČR navržena změna autorského zákona v oblasti odměn za užití hudby. Změna se týká podniků a provozoven, kde hudba údajně nemá vliv na hospodářský výsledek podnikatele – kadeřnictví, potraviny, drogerie apod. Tento návrh je ovšem v rozporu s naším autorským právem, s právy evropskými a radikálně zasahuje do našeho soukromého vlastnictví a práva na odměnu za užití díla/nahrávky na veřejnosti.

Společně s Hereckou asociací jsme připravili petiční dopis, který bude zaslán poslancům, předsedům klubů i senátorům. Budeme rádi, když tuto aktivitu SAI a Herecké asociace na ochranu našeho zákonného práva na odměnu podpoříte Vaším podpisem v petici.

Proč nás novela zvedla ze židle? Co to pro výkonné umělce a vydavatele znamená?

Všichni, kteří užívají naši hudbu ve svých podnicích a provozovnách by najednou měli možnost tvrdit, že hudba jim nezvyšuje hospodářský výsledek. Znamenalo by to:

  1. Razantní snížení příjmů z veřejného provozování hudby možná i o celou třetinu
  2. Zásah do vlastnických práv v oblasti duševního vlastnictví
  3. Porušení mezinárodních smluv a evropských zvyklostí v oblasti autorského práva
  4. Nespočitatelné množství soudních sporů
  5. Ohrožení činnosti kolektivní správy Intergram i ostatních kolektivních správců

Hledáme jakékoli cesty k našim poslancům a zákonodárcům, kteří budou ochotni se postavit proti tomuto nesmyslnému návrhu z pera senátora Valenty. Ten je tímto v přímém střetu zájmů, protože vlastní restaurace a zařízení, kterých by se to mohlo týkat.

Pro naše poslance jsme připravili vysvětlující dopis, kde předkládáme argumenty, které jasně zpochybňují nepřijatelné rozhodnutí senátu ČR.

Jestliže má kdokoli z vás osobní kontakt na politiky, kteří dokáží naslouchat logickým argumentům a pravdě, prosíme, spojte se s námi.

Pro kompletní přehled nabízíme stanoviska několika zainteresovaných stran:

Děkujeme za jakoukoli pomoc při ochraně práv autorů a interpretů.

SAI hájí zájmy autorů a interpretů

Rada SAI