Popmuseum vás srdečně zve na vernisáž výstavy RYVOLOVE

Srdečně zveme na vernisáž či pozdější návštěvu výstavy.

Aleš Opekar, Popmuseum

RyvoLove. Wabi & Miki: život, písně a vůbec

Na počátku je lahev rumu (který ovšem není vyroben z koniklece, ale
ze smrkových větviček.) A tele. A koně.

Na konci je výstava, na níž vás – s pomocí rodinného archivu,
archivů přátel a blízkých osob – provedeme životem, dílem a
cestami obou bratrů, kteří zásadním způsobem ovlivnili českou
trampskou píseň.

Výstava potrvá do 30. 11. 2023