PF2024

Vážení přátelé, členové a příznivci SAI, 

s blížícím se koncem roku bych rád krátce zrekapituloval, čemu se SAI věnoval v posledních dvanácti měsících a stručně nastínil výhled na rok následující.

V roce 2023 jsme se věnovali mnoha projektům, které vycházely ze zkušeností z předchozích sezon. V zásadě je lze rozdělit do několika okruhů. Prvním jsou projekty dávající muzikantům příležitost zviditelnění se, kam patří například Kytarová aréna, navazující na Kytarovou soutěž, pořádanou ve spolupráci s festivalem Kytara napříč žánry. Krom její akustické podoby jsme letos zrealizovali i její druhou verzi, pro hudebníky vyznávající kytaru elektrickou. Pro kapely jsme připravili 13. ročník Šance Muzikus, která kapelám nabídla přes čtyřicet slotů na festivalech Sázavafest, Přeštěnice, Okolo Třeboně, a dalších akcích.

Druhou zásadní částí činnosti SAI je vzdělávání. Největším realizovaným počinem v této oblasti jsou Muzikanti do škol. Projekt spočívá v návštěvě odborného týmu ve školách, kde se děti naučí jak se skládá hudba, píše text a produkuje nahrávka. Za finanční podpory MK ČR jsme navštívili školy ve středočeském kraji, Praze a ústeckém kraji. O tom, že s projektem Muzikanty do škol kráčíme správným směrem svědčí obrovský zájem mezi základními školami o zařazení do dalšího ročníku. Nahrávky výsledných písniček dětí z vybraných škol můžete shlédnout na YouTube kanálu Muzikanti do škol.

Třetím základním pilířem činnosti SAI je spolupráce se státními institucemi na zákonech bytostně se dotýkajících hudebního sektoru a to jak při jejich přípravě, tak i na jejich prosazení v legislativním procesu. Na MK ČR jsme kupříkladu připomínkovali přípravu zákona ke Statusu umělce, který má podpořit stabilizaci uměleckých oborů v době krizí, nebo nepředvídatelných událostí, jakou byla například pandemie Covid-19. Tento zákon jde nyní do meziresortního řízení a vývoj i nadále sledujeme.

V rámci mediální podpory tuzemské hudby spolupracujeme s Country Radiem na pořadu Karavana, podpořili jsme hudební ceny Apollo a Žebřík, konference Prague Music Week a Composers Summit, nebo festivaly Porta, Jazzové dny Dubá nebo Poctu Karla Krautgartnera v Mikulově. Pro Master Prix Nadace Život umělce jsme nominovali umělce z řad osobností české hudby. 

V roce 2024 budeme ve výše zmíněných aktivitách pokračovat – na základě získaných zkušeností pořadatelského týmu připravujeme další ročník Kytarové arény pro elektrickou i akustickou kytaru, Muzikanti do škol mají pozvání do mezinárodní školy v Bruselu, nadále budeme podporovat vybrané projekty a spolupracovat s MK ČR, OSA, Intergram, SoundCzech a dalšími institucemi v oblasti hudebního sektoru. 

Pevně věříme, že naše činnost vám pomáhá v každodenním životě a rádi bychom s vámi v příštím roce zintenzivnili komunikaci tak, abychom zjistili co všechno vás trápí a kam bychom mohli namířit své další kroky.

Děkujeme Vám za přízeň a do roku 2024 Vám přejeme mnoho úspěchů v hudebním i osobním životě! 

Klidné svátky Vánoční a vše nejlepší do nového roku za Radu SAI

Jakub Nový

předseda Svazu autorů a interpretů