PŘEHLED INFORMACÍ PRO UMĚLCE/OSVČ V SOUVISLOSTI S COVID-19

 

Ministerstvo financí představilo vládní program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Žadatelé by měli získat finanční prostředky již v průběhu dubna.

Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí SPLNĚNÍ TĚCHTO POŽADAVKŮ:

Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (do této kategorie spadá i autor nebo umělec).

Vykonávaná činnost je činností hlavní

Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu.

Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.

OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10%. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).

Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR
(Převzato z Intergram


Zpráva z 27. 3. 2020

Asociace producentů v audiovizi (APA) připravila přehledný průvodce aktuální situací pro umělce a další osoby samostatně výdělečně činné v kreativním průmyslu. Celý dokument si můžete stáhnout ZDE.

Shrnutí hlavních bodů:

– OSVČ si můžou okamžitě zrušit platební příkazy na veškeré platby záloh (i vyšší než minimální) pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny. To neplatí pro nemocenské, pokud jsou dobrovolně pojištěni.

– OSVČ nemusí podávat přiznání k dani z příjmů v březnu, postačí je podat do 1. 7. 2020.

– V nejbližších dnech budou k dispozici formuláře k žádosti o ošetřovné 424 Kč denně (bude vypláceno zpětně, nemusí se panikařit).

– Od pondělí 30. 3. mohou OSVČ žádat u své banky o úvěr z programu COVID II. Ověřte informace u své banky a na stránkách https://www.cmzrb.cz/. Se žádostí o úvěr je potřeba si pospíšit, prostředky v programu jsou limitovány!

(Děkujeme APA a AK ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI za poskytnutí dokumentu.)