Vyjádření SAI k opatřením Bezpečnostní rady státu ČR

Nařízení Bezpečnostní rady státu z 10. března 2020 postihlo velký počet umělců, pořadatelů a dalších profesí v hudebním průmyslu. Ve vážné situaci, kdy je koronavirem ohroženo zdraví občanů ČR, si uvědomujeme opodstatnění těchto nařízení a plně je respektujeme. 

Nelze však přehlédnout ekonomické dopady, které mohou mít v některých případech až likvidační důsledky (předem zaplacené pronájmy prostor, uhrazené náklady na reklamu a další výdaje, které zůstanou nepokryté). Zatím je předčasné sčítat celkové škody, přesto bychom chtěli apelovat na příslušné instituce – zejména Ministerstvo kultury ČR a Vládu ČR -, aby přijaly adekvátní postoj k celé situaci, a postavily se za umělecké a příbuzné profese. 

Svaz autorů a interpretů (SAI) rád přispěje k analýze celé situace a po skončení bezpečnostních opatření přispěje do diskuse ohledně koncepčních opatření pro podobné budoucí situace. Možnými nástroji k zmírnění obdobných událostí je vytvoření Hudebního fondu a legislativní zakotvení statusu umělce. 

Za Radu SAI místopředseda Jakub Nový