Proběhl 35. řádný volební sněm SAI

24. dubna 2024 proběhl 35. řádný volební sněm Svazu autorů a interpretů. Sněm odsouhlasil vyúčtování za rok 2023 spolu se zprávou kontrolní komise, rozpočet pro rok 2024 a zprávu o činnosti od 34. sněmu SAI. 

Přítomní členové zvolili do Rady SAI pro období 2024 – 2026 toto obsazení: Daniel Andel, Ondřej Škoch, Monika Šonková, Jakub Nový, Sabina Ludányiová, Martin Kalenda, Dušan Bitala, Aleš Petržela a Luboš Jeřábek. Do kontrolní komise byli zvolení: Jana Junová, Mikoláš Chadima, Milan Jahodář. 

Děkujeme členům za účast na sněmu a  dosavadním členům Rady SAI za společnou práci pro umělce a celkově pro hudební sektor. 

O aktivitách Rady SAI vás budeme informovat na webových stránkách a prostřednictvím profilů na sociálních sítích.