Spoluzaložili jsme KVAS

V polovině ledna proběhlo setkání nezávislých profesních organizací a kolektivních správců za účelem založit neformální společenství, které bude důsledně a na nejrůznějších úrovních hájit zájmy autorů. Vznikl tak KVAS, Koordinační výbor autorských spolků (výčet členů viz níže a v přiložených dokumentech). Cílem KVAS je seznámit MK ČR s problematikou připravovaných novel autorského zákona (AZ) z pohledu autorů. Tato platforma bude hájit zájmy autorů v PSP ČR a při dalších jednání. Bude také připomínkovat implementaci evropských směrnic do AZ ČR.

Zakládajícími členy KVAS jsou:

AČK – Asociace českých kameramanů

AHUV – Asociace hudebních umělců a vědců

AS – Asociace spisovatelů

DILIA – Divadelní, literární, audiovizuální agentura

FITES – Český filmový a televizní svaz

OP – Obec překladatelů

OS – Obec spisovatelů

OSA – Ochranný svaz autorský

PEN klub 

SAI – Svaz autorů a interpretů

 

Dostupné dokumenty ke stažení:

Vznik_Koordinačního výboru autorských spolků

KVAS dopis ministrovi kultury ČR prosinec 19

KVAS dopis předsedům poslaneckých klubů – TOP_09 _prosinec 19.