Ukončení spolupráce s firmou Supernoty s.r.o.

Svaz autorů a interpretů z.s. ukončil na základě rozhodnutí Rady SAI spolupráci s firmou Supernoty s.r.o. na veřejné sbírce pro muzikanty. Ačkoliv se projekt ze začátku jevil jako smysluplný v době, kdy se hudební sektor potýká s vážnou krizí, následné kroky zřizovatele a nejasné podmínky sbírky v nás vzbudily nedůvěru, a proto jsme se rozhodli podporu tohoto projektu ukončit a distancovat se od veškerých aktivit zřizovatele této sbírky. Nadále budeme spolupracovat například s Nadací Život umělce, která má jasná a transparentní pravidla pro poskytování pomoci hudebníkům v nouzi a dlouholetou tradici v podpoře umělců.