Rozumíte po 100 letech roli OSA?

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním je jedním ze šesti kolektivních správců autorských práv, kteří mají pověření z nejvyšších pater, Ministerstva kultury ČR, zastupovat skrze licenční smlouvy autory v souvislosti s jejich nárokem na odměny za svá autorská díla. OSA v letošním roce slaví 100 let své existence a mnoho z nás stále tápe, nechápe a nerozumí roli a postavení OSA v hudebním průmyslu. Víte vy, koho OSA zastupuje? Kdy se vám vyplatí být zastupovaným? Jaké povinnosti a práva máte vůči OSA? Co OSA dává a kolik bere? 

Téma kolektivní správy v souvislosti s autorským zákonem rezonuje neustále a leckdy se potkává s nepochopením. Pro koho je OSA a pro koho Intergram? A kdo za muzikanty lobuje?

Věčné velké téma kolektivní správy jsme již před lety zpracovali do malé přehledné brožurky Muzikantova průvodce byrokrací. Stáhněte si ji a udělejte si v kolektivní správě pro jednou jasno.  

Průvodce ke stažení na sai.cz